ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE, ZWROTY

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

SILVER STAL Sylwester Pawlak
Rębieskie 60a
98-220 Rębieskie
NIP: 8291561775
Tel. 790 855 050, 43 825 13 84
biuro@silverstal.com

Poleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług.
Zwracany towar należy odesłać na adres nadawcy. Towar na czas wysyłki, należy opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Firma Silver Stal Sylwester Pawlak, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Silver Stal Sylwester Pawlak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie, telefonicznie i mailowo na adres:

SILVER STAL Sylwester Pawlak
Rębieskie 60a
98-220 Rębieskie
NIP: 8291561775
Tel. 790 855 050, 43 825 13 84
biuro@silverstal.com

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości .

Silver Stal Sylwester Pawlak, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Firma Silver Stal Sylwester Pawlak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu Sklepu – https://ogrodzenia-silverplot.pl/regulamin, należy kierować na adres biuro@silverstal.com

Firma Silver Stal Sylwester Pawlak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie uwzględniona.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Silver Stal Sylwester Pawlak, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.